Analýza

Při analýze školy se zaměřujeme na 4 témata. 

 • prostředí školy (Junglíci)
 • energie (Tron Legacy)
 • odpady (Odpaďáci)
 • voda (Nemo)

 

Vyptávali jsme se spolužáků, učitelů a zaměstnanců školy na to, co se jim líbí, nebo naopak nelíbí na naší škole. Zjišťovali jsme spotřebu energií, vody, počítali produkci odpadů. Výsledky analýzy dopadly následovně:

 

 Analýza prostředí školy

Nelíbí se nám hřiště, oplocení, šatny, výzdoba třídy : 5.A, 8.A, knihovna, 9.A.

 • Žáci by se měli více starat o lavice, dveře, tabule-neničit vybavení.

 • Nemůžeme vyzdobit školu podle sebe.

 • Chybí orientační tabulky na chodbách.

 • Chtěli bychom trávit přestávky v knihovně, na chodbě, na počítačích, venku třeba v přírodní učebně.

 • Nemůžeme jít do koutku. To smí jen žáci 1. a 2. třídy.

 • Chceme chutnější jídlo ve školní jídelně.

Líbí se nám odborné učebny, interaktivní tabule, divadelní sálek, výzdoba, prostorné chodby, koutek, květiny, třídy: 4.A, 5.B, 8.A.

 • Máme novou fasádu, okna, tělocvičnu.

 • Chováme rybičky.

 • Každý se stará o něco.

 

Analýza odpadů

Došli jsme k závěru:

 • Žáci by mohli nosit svačinové boxy, aby se nevyhazovaly zbytečně sáčky.
 • Máme nepořádek na chodbách, válí se tam papíry.
 • Koše nejsou správně označené - nabarvené. (To jsme ihned napravili.)
 

Ale na druhou stranu je pozitivní, že:

 • Kopírujeme oboustranně – máme menší spotřebu papíru.
 • Používáme šmíráky, a tak využíváme papír vícekrát.
 • Odpadový materiál používáme při Vv a Pč.
 • Sbíráme papír, vršky, kaštany, baterie, elektrozařízení, plast.
 • Máme kompost, můžeme třídit bioodpad.
  

Analýza energie

 

Podle energetického auditu je naše škola na úrovni F ve stupnici A-G. Máme tedy,co napravovat. Podle naších zjištěních má škola dobrou spotřebu na vytápění. Škola za rok spotřebuje 2 022,87 GJ tepla (rok 2012). Zaplatila za to 1 524 030Kč z toho 46% je osvětlení.

Jsme rádi za nové zateplení a nová okna. Doufáme,že nám sníží spotřebu energie. A odrazí se to i v energetickém auditu. Z dotazníků jsme zjistili,že žákům z 1.stupně je tady teplo,pravidelně větrají a zhasínají.Kvůli neodevzdaným dotazníkům nevíme, jak jsou na tom žáci z 2.stupně.

 

Jak můžete pomoct i vy?

 • všímejte si,když se zbytečně svítí nebo zbytečně teče voda

 

Analýza vody

+ silné stránky

 • V 9.A máme po devíti letech mýdlo...
 • Máme nádobu pro dešťovou vodu-ZALÍVAT..
 • Máme 4 nové vodoměry- sledujeme spotřebu vody v různých částech školy.

1.JÍDELNA- 452m3/1rok

2.TĚLOCVIČNA- 326m3/1rok

3TŘÍDY- 9m3/1rok

3KABINETY-5m3/1rok

 

- slabé stránky

 • Z některých kohoutků teče rezavá voda.
 • Žáci nezastavují kohoutky.
 • Vyměnit klasické kohoutky za páky nebo senzrory.
 • Škola v roce 2014 zaplatila za vodné 175 000 Kč , stočné 706 Kč.