Vítejte na našem webu

Program EKOŠKOLA

 

Od začátku školního roku 2011/2012 jsme zapojeni v mezinárodním programu Ekoškola, který v ČR organizuje Tereza, vzdělávací centrum.

V průběhu programu žáci i učitelé zkoumají, jaký ekologický dopad má naše škola na životní prostředí, a snaží se vymyslet a realizovat změny, které povedou ke zmenšení množství odpadů, ke snížení spotřeby vody i elektrické energie a k vylepšení prostředí budovy školy i jejího okolí.

 

7 kroků k Ekoškole:

 
 
  1. Založení pracovního týmu Ekoškoly

  2. Analýza ekologického stavu školy

  3. Plán činností

  4. Monitorování a vyhodnocování

  5. Environmentální výchova ve výuce

  6. Informování a spolupráce

  7. Ekokodex

 

Za svou snahu jsme 18. června 2015 obdrželi mezinárodní prestižní ocenění Ekoškola. V programu stále pokračujeme.

 

Gabriela Přikrylová