Plán práce - každoroční úkoly

Cíl

Činnost

Termín

udržovat pořádek kolem školy

úklid před školou - služby tříd

celoročně

vylepšovat prostředí školy

výzdoba tříd a chodeb, nástěnky

celoročně

vytvářet příjemné prostředí ve škole

péče o květiny ve škole

celoročně

udržovat školní zahradu

péče o zahradu

celoročně

podpořit život v zahradě, možnost pozorování živočichů

krmení ptactva, výroba zvířecích příbytků a péče o ně

jaro, podzim, zima

cítit se ve škole v pohodě

tvorba tř. pravidel, jejich dodržování

září, celoročně

třídit odpad: elektro, baterie, tonery

Recyklohraní - úkoly, sběr

celoročně

třídit odpad ve škole i doma: papír

sběr papíru

říjen,květen

třídit odpad a pomáhat nemocným

sběr vršků z PET lahví

celoročně

třídit bioodpad

kompostování

celoročně

ukázat, že i z odpadu se dá něco vyrobit

využití odpad. mater. v Pč a Vv

celoročně

osvěta u žáků a u veřejnosti

Ukliďme svět - úklid okolí školy, ulic a blízkého lesa

duben

šetřit elektřinou

zhasínat na chodbách a při odchodu z místnosti - služba

celoročně

připomenout šetření el. energií

kontrola, obnova cedulek u elektrospotřebičů a vypínačů

celoročně

sledovat spotřebu energií

zapisovat stav plynoměru a elektroměru

celoročně

osvěta, výuka - jak se vyrábí elektřina

exkurze - Dlouhé Stráně

jaro

ukázat dětem, že si mohou hrát i bez PC

Odpoledne strávené venku (Drakiáda, dobrodružství ve 5parku, ...)

podzim/jaro

šetřit vodou

kontrola tekoucích kohoutků - služba

celoročně

osvěta, výuka - jak se čistí voda z domácností

exkurze v ČOV Šumperk

jaro

sledovat spotřebu vody

zapisovat stav vodoměrů

celoročně

šetřit pitnou vodou

zalévat dešťovou vodou na zahradě

jaro

péče o vodní plochy v okolí školy

čištění studánek

jaro